Tapularda yeni karar

kapk 7

Tapuda yeni dönem şu şekide, Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Tespit edilen Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. Tapu müdürlüklerince yetki kısmı dışında kayıtlı tespit edilen taşınmazlara dair planlamayle, yılbaşından itibaren Tapu Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek tapu işlemlerinde taraflar, değişik tapu müdürlükleri ya da vatan dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri yapılabilecek. Yeni yılla eş güdümlü gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni devre başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Tespit edilen Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tapu müdürlüklerince yetki kısmı dışında kayıtlı tespit edilen taşınmazlara dair usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların değişik tapu müdürlükleri ya da vatan dışı birimlerinde bulunmaları durumunda gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini hedefleyen sözleşmelerin yapılabilmesine dair madde eklendi…