Ahlak ve Etik Farklılıklar ve İlişkiler

Ahlak ve Etik: Farklılıklar ve İlişkiler

Ahlak ve etik, günlük hayatta ve akademik tartışmalarda sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. Her ikisi de insan davranışları ve değer yargılarıyla ilgilenmelerine rağmen, bazı önemli farklılıklar da barındırırlar:

Ahlak:

 • Tanım: Toplumda kabul görmüş ve benimsenmiş olan kurallar ve değerler bütünüdür.
 • Kökeni: Geleneklere, görenek görenek ve dini inançlara dayanır.
 • Doğası: Normatiftir, yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirler.
 • Örnekler: Hırsızlık yapmamak, yalan söylememek, yaşlılara saygı duymak gibi.

Etik:

 • Tanım: Ahlaki ilkelerin temelini oluşturan felsefi prensipler ve kuramlar bütünüdür.
 • Kökeni: Akılcı düşünmeye ve mantığa dayanır.
 • Doğası: Analitiktir, ahlaki kararların nasıl verileceğini sorgular.
 • Örnekler: Faydacılık, deontoloji, erdem etiği gibi.

Kısaca:

 • Ahlak: Pratikte uygulanan kurallar ve değerlerdir.
 • Etik: Bu kuralları ve değerleri sorgulayan ve temellendiren felsefi disiplindir.

Özetle: Ahlak, ne yapmamız gerektiğini söylerken, etik neden öyle yapmamız gerektiğini sorgular.

Birbirleriyle İlişkileri:

Ahlak ve etik, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Ahlaki davranabilmek için etik ilkeleri kullanmak gerekir. Etik ilkeler ise, ahlaki kuralların mantıklı ve tutarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olur.

Ahlak ve etik

Örnek:

 • Hırsızlık yapmamak ahlaki bir kuraldır.
 • Faydacılık etiği kuramına göre, bir eylemin ahlaki değeri, o eylemin yarattığı faydaya bağlıdır.
 • Bir kişi, bir başkasının malını çalarak ona yardım etmeyi amaçlasa bile, faydacılık kuramına göre bu eylem ahlaki açıdan yanlıştır. Çünkü çalma eylemi, toplumda genel olarak zarara yol açar.

Sonuç:

Ahlak ve etik, insan davranışlarının temelinde yatan önemli kavramlardır. Birbirlerini tamamlayarak, daha adil ve iyi bir toplum inşa etmemize yardımcı olurlar.