Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki karakterler kimlerdir?  Dede Korkut hikayeleri ne hakkındadır?

Dede Korkut Hikâyeleri Oğuz boylarının tarihlerini yazmıştır. Bu eserde kahramanlık, örf, adet, aşk ve yiğitlik konuları işlenmiştir. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam Dede Korkut karakterleri milyon dolarlık soruyu yanıtladı. Peki Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki karakterler kimlerdir? Kim Milyoner Olmak İster Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Bayındır Han Doğru cevap ne? Milyonlarca Hikaye ve Dede Korkut karakterini kim kazanmak ister? Detaylar burada…

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN KARAKTERLERİ VE KAHRAMANLARI KİMLERDİR?

15. yüzyılda yazılan ve anonim olan Dede Korkut hikâyeleri 12 bölümden oluşmaktadır. Bu eserde 7 farklı karakter bulunmaktadır. Bu karakterler Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er’dir. Dede Korkut’un karakterleri ayrı ayrı veya birlikte farklı bölümlerde ele alınmaktadır. Her karakterin yaşadığı olaylarla ilgili farklı anlatımları var.

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN KAHRAMANI KİMDİR?

Dede Korkut hikâyeleri, Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyunun tarihi tartışılır. Her bölümde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, tabiat, gelenek ve görenekler de ele alınmıştır. Dede Korkut hikayeleri arasında Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er yer alır. Dede Korkut hikayelerinin kahramanı Boğaç Han’dır. Boğaç Han, Dirse Han Oğlu aşiretinin reisi. Boğaç Han, işteki aklı, ruhu ve fiziksel gücü simgeler.

DEDE KORKUT’UN ANLATICILARI KİMDİR?

Dede Korkut’un hikâyeleri Oğuz boylarının hikâyelerini yazmıştır. Bu eserde kahramanlık, örf, adet, aşk ve yiğitlik konuları işlenmiştir.

DEDE KORKUT HİKAYELERİNDEKİ YERLER

Oğuz boyları, Orta Asya’da yaşayan en eski Türk topluluklarıdır. Dede Korkut hikâyelerinin doğuşu olan bu destansı boyun hikâyeleri detaylı bir şekilde işlenmektedir. Dede Korkut’un hikâyelerinde olayların geçtiği yer olarak Kafkaslar ve Azerbaycan’da geçen metinler vardır. Mekânlar ise algılara göre gerçek ve hayali olarak değişir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTİYOR MİLYONER SORUSU NEDİR?

Hangisi “Dede Korkut Hikâyeleri” karakterlerinden biri değildir?

A) Bala Hatun (DOĞRU CEVAP)

B) Banu Çiçek

C) Bamsı Beyrek

D) Bayındır Han