GSS Borcu Sildirme Dilekçesi Örneği

GSS Borcu Sildirme Dilekçesi Örneği

[İlçe Adı], [İl Adı]

[Tarih]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) [SGK İl Müdürlüğü Adı] [Adres]

Konu: GSS Borcu Sildirme Dilekçesi

Sayın Yetkililer,

Ben, [Adınız Soyadınız], [T.C. Kimlik No] numaralı kimlik belgesine sahibim. Bu dilekçem ile, adına kayıtlı bulunan GSS borcunun silinmesini talep etmekteyim.

[Tarih] tarihinde [Durum (Öğrencilik, İşsizlik, Ev Hanımlığı vb.)]’nden dolayı GSS prim borcum oluşmuştur. Bu dönemde herhangi bir işverenim bulunmamaktaydı ve GSS primi ödeyecek maddi imkanım da yoktu.

[Tarih] tarihinde [Durum (İş Bulma, Evlilik, Emeklilik vb.)] sebebiyle GSS prim ödemeye başladım. Bu tarihten itibaren GSS primlerimi düzenli olarak ödemeye devam etmekteyim.

Ancak, geçmiş dönemden kalan GSS borcum halen [Borç Miktarı] TL olarak görünmektedir. Bu borcun ödenmesi halinde maddi olarak zor duruma düşeceğim.

Bu nedenle, adına kayıtlı bulunan GSS borcunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından silinmesini rica ediyorum.

Bu konuda gerekli tüm belgeleri ekte sunmaktayım. İstenmesi halinde, ek belge veya bilgi sunmaya hazırım.

Rica ederim dilekçemi inceleyerek, olumlu bir sonuç vermenizi rica ederim.

Saygılarımla,

GSS Borcu Sildirme Dilekcesi Ornegi

[Adınız Soyadınız] [İmza] [Ek Belgeler]

Not: Bu dilekçe örneğidir. Kendi durumunuza göre dilekçede değişiklik yapabilirsiniz. Dilekçenize ek olarak, öğrenci belgesi, işsizlik belgesi, ev hanımlığı belgesi, maaş bordrosu, emeklilik belgesi gibi belgeler de ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, GSS borcu sildirme hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

GSS borcu sildirme başvurusu için SGK’ya şahsen başvurabilir veya online olarak işlem yapabilirsiniz.