Kuruluş Osman Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi ? İnegöl Tekfuru Nikola’nın kardeşi ne zaman öldü? Gündüz Alp ne zaman şehit oldu?

Fullafk.com –  Osman Gazi’nin beyliğe seçildiği sıralarda, Konya Selçuk­lu Devleti yıkılmaya yüz tutmuş ve büyük karı­şıklıklar içinde bulunuyordu. Osman Gazi Bey seçildikten yedi sene sonra beyliğe tehdit oluşturan İnegöl tekfuru Nikola’nın bitmek bilmeyen oyunlarından kurtulmak için ilk büyük savaşı ve fethini yaptığı Karacahisar Kalesi Osmanlı’nın kuruluş temellerini oluşturmuştur. Kuruluş Osman Bey Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi ? İnegöl Tekfur Nikola’nın kardeşi ne zaman öldü? Gündüz Alp ne zaman şehit oldu? Gündüz Alp ne zaman öldü Gündüz Alp’in mezarı nerededir? Bay Hoca nerede şehit oldu, nereye defnedildi?

Bay Hoca nerede şehit oldu, nereye defnedildi?

Osman Gazi, yukarıda anlatılan manevi müjdelerin mana­sını müdrik bir bey olarak siyasetini, o müjdelerin istimatine göre tanzim ediyor, büyük bir vazifeyi devralmanın ve onu devam ettirebilmenin, kılıç kuvvetine dayanacağına inanı­yordu. İşte bu karışık devrede kuvvetlenebilmek için etrafın­daki tekfurlarla iyi geçinmeye gayret ediyordu.

İnegöl tekfuru Nikola, Osman Gazi’nin bu patırdılara karış-mıyarak kuvvetlendiğini hissediyor ve kuvvetlendikçe kendi­si de dahil her yeri ele geçirip hükmedeceğini anlıyordu. Bu­nu önlemek için diğer tekfurlarla ittifaka girişti.

Osman Gazi, derviş ve sevenleri vasıtasıyla bunu haber alınca, bunlarn birleşmelerini önlemek üzere İnegöl’ü fethet­meyi düşündü. Bu maksatla H. (683) (M. 1284) senesinde İnegöl yakınına bulunan Kolcahisar’i basarak, kaleyi yıktı ve birçok ganimetle geri döndü.

Nikola, komşusu olan Karacahisar Tekfuru ile birleşerek büyük bir ordu meydana getirdi. 120 kadar süvarisi ile Hamza bey köyü yakınındaki Ermeni Beli denen yerde bulunan Osman Gazi’nin yolunu kesti. Kılıç kılıca çok sert bir cenk başladı. Çok kalabalık bir düşman ordusuyla çarpışan İslâm mücahitleri zor anlar geçirdiler. Hatta bu arada mücahitlerin ünlülerinden Bay Hoca şehadet şerbetini içince, bir şaşkınlık meydana geldiyse de, nusret ve zafer; sabreden ve Allah için cenk edenlere nasip olacağı için Osman Bey ve süvarileri bu niyet ve amelde bulduklarından, düşman ordusuna dalkılıç hücum edip, onların çemberini yararak, ölüleri ve yararlarıyla baş başa bırakıp kurtuldular. Şehit Bay Hoca’nin mezarı Hamza bey köyünde olup halen ziyaret edilmektedir.

Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi ? İnegöl Tekfur Nikola’nın kardeşi ne zaman öldü? Gündüz Alp ne zaman şehit oldu?

Osman Bey bir gece 450 seçkin süvari ile, Ermenibeli’ni dolaşıp aniden Karacahisar üzerine indi. Rast geldiği düşmanı öldürüp bir çok ganimet alarak Domaniç tarafına döndü ve ormanlar içinde gizlendi.

Karacahisar Tekfuru, askerini İnegöl Tekfurunun askeri ile birleştirip, anlaşma yaptıkları başka tekfurların askerleriyle de buluşarak İnegöl önünde büyük bir topluluk meydana geldi. Osman Bey de etraftan oldukça mücahit toplamıştı.

Aralarında ittifak etmiş tekfurların ordusu, hareket eder et­mez, Gazi Osman Bey de Domaniç’ten aşağı yürüdü ve düş­manın karşısına dikildi. Yapılan savaş sonunda düşman peri­şan olmuş, ölen düşman askeri, meydanda bir tepe meyda­na getirmişti. Bu savaşta Gazi Osman Bey’in kardeşi Gündüz Alp şehit olmuş, buna mukabil Karacahisar Tekfurunun kar­deşi de öldürülmüştü. Savaştan sonra şehitleri defn eden Osman Bey, kardeş Gündüz Alp’in cenazesini Söğüt’e götü­rerek babasının yanına defnettirdi. İşte bu zafer, Gazi Osman Bey’e büyük bir şöhret kazandırmıştı. 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu yönündeki dönem kaynaklarının varlığının altını çizmek gerekir. Kalenin fethinden sonraki süreçte bir Kadı (Dursun Fakı) ile Subaşı’nın (Gündüz Alp) görevlendirildiği ve yönetiminin Orhan Gazi’ye verildiği yönündeki Osmanlı kaynaklarında yer alan anlatıların dışında bilgilerimiz oldukça sınırlıdır.