Kuvel (KOL) kalesi nerede ve hangi ülkede? Kuvel (KOL) kalesi ne zaman ve kimin zamanında fethedildi?

Fullafk.com – Kuvel (KOL) kalesi, Kafkasya’da bulunan Türk boylarıyla birleşmek için stratejik önemi dolayısıyla tarih boyunca pek çok hükümdarlığın uğruna savaşlar verdiği merkez olmuştur. Trt 1’in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu filminde Bizanslıların Büyük Selçuklu İmparatorluğuna saldırdığı kale, Tarih boyunca birçok askeri çatışma ve savaş gören Kuvel kalesi, Kol kalesi olarak da anılmaktadır. Gürcistan Türkiye sınırında bulunan Kuvel kalesi, pek çok hükümdarlık döneminde kullanılmıştır. Peki, Kuvel kalesi nerede yer alıyor? Kuvel (KOL) kalesi nerede ve hangi ülkede? Kuvel (KOL) kalesi ne zaman ve kimin zamanında fethedildi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Kuvel (Kol) Kalesi Nerede ve hangi ülkede?

Kuvel kalesi, bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Yalnızçam Dağları’nın zirvesinde, Kolköy köyünde bulunan Orta Çağ Gürcü kalesidir. Kveli Kalesi veya Kuveli Kalesi olarak da bilinir. Türkçe “Kol” adı “Kveli” ya da “Kueli”den gelir. İlk kez 10. yüzyılın başlarındaki Gürcü kaynaklarında ortaya çıkan Kol Kalesi, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilene kadar Samtshe eyaletinin temel tahkimatıydı.

Kol Kalesi, bakımsızlıktan harap olup, günümüzde Gürcistan sınırına yakın olan Türkiye’nin Kuzeydoğusundaki Ardahan ilinin Posof ilçesinde Kolköy köyündedir. İlk kez 10. yüzyılın başlarında Gürcüce yazılan haber metninde Stepane Mtbevari’nin Gürcü kaynaklarından Azerbaycan Emiri Yusuf Ibn Abi’l-Saj-Abu l’K’asim’in işgal ordusuna direniş yeri olarak Gobron’un tutkusu bahsedilir.

Kuvel (Kol) Kalesini Kim Fethetti? Kuvel (Kol) Kalesi Kimin Zamanında Fethedildi?

1080 yılında Melikşah tarafından fethedilen kale Babası olan Alparslan’ın bunca çabalarının boşa gideceğini ve orada yeniden Bizans Bagratlı (Apkaz-Gürcistan) ittifakıyla Kür ve Çoruh boylarında, Kars bölgesinde Hristiyanların yeniden hakim olmaya başladığını görerek üzülen Sultan Melikşah, 1080 yılında Büyük Selçuklu başbuğlarından Emîr Ahmed’i mühim bir ordu ile Arran’a gönderdi. “Burada Gence, Divin ve Ani’deki her üç Şeddâdlı kuvvetlerini de emrine aldığı anlaşılan Emîr Ahmed” 17 şimdiki Posov – Şavşat kazalarını birbirinden ayıran Arsıyan Dağı’nın doğu eteğinde ve yukarı Poskov’un o zamanki merkezi olan Kuvel (şimdiki Kol köyü yerinde) kalesi yanında Ardahan-Artvin Bagrat’lılarından “Apkazlar ve Kartli Gürcistan kıralı” Giorgi II’nin ordusunu müthiş bir mağlubiyete uğratarak 1080 Kuvel (Kol) Zaferi kazanarak kaleyi fethetti. Bunun üzerine  Selçuklular, 40 yıl düzelemeyecek şekilde Bagratlıların belini kırdı. Kür ve Çoruk boylarını kat’i olarak fethettiler

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.